Hoppa till innehåll

Vad är ett storband?

Ett storband består till största delen av blåsinstrument fördelat på saxofon-, trombon-, trumpet- och rytmsektion.

Bohuslän Big Band på scen

Jazzens motsvarighet till symfoniorkestern

Storband har blivit en del av den svenska musikkulturen, med många städer som stoltserar med sina egna ensembler. Bland dem finns vi, ett av tre professionella storband med heltidsanställda musiker. Men vad definierar egentligen ett storband? Här kan du läsa mer om bakgrunden till storbandsmusiken och vad ett storband består av.

Storband kan ses som jazzens motsvarighet till symfoniorkestern och består till största delen av blåsinstrument. Namnet kommer, som man kanske hör, av att orkestern är ovanligt stor. Ett typiskt storband består av fyra sektioner – saxofoner, trumpeter, tromboner och en kompsektion med totalt 12-20 musiker.

Toner från USA

Storband som genre utvecklades under 20-talet i USA när jazzen var väletablerad. Från början var storbanden en del av dansunderhållningen på restauranger och klubbar och spelade musik som var enkel att dansa till. Länge dominerades storbandsgenren av swing och dansant musik med musiker som Duke Ellington, Count Basie och Fletcher Henderson.

Under slutet av 40-talet gjorde även den mer experimentella musiken entré i form av bebop med tongivande musiker som Charlie Parker och Dizzy Gillespie. Med åren har andra stilar tillkommit och latinamerikansk musik, funk, R&B med mera finns ibland på repertoaren.

Gemensamt för nästan all repertoar inom storbandsgenren, oavsett stil och tidsepok, är att stora delar av styckena är "genomkomponerade", det vill säga att allt som ska spelas är noterat, medan vissa partier utgörs av improviserade solon.

Saxofonsektion på scen

Saxofonsektion

Fem saxofoner ingår i standarduppsättningen för storband. Av dessa är två altsaxofoner, två tenorsaxofoner och en barytonsaxofon. Det är vanligt att saxofonisterna växlar med andra träblås som tvärflöjt, klarinett och basklarinett när arrangemangen så kräver. Förste altsaxofonisten och förste tenorsaxofonisten är de musiker ur denna grupp som troligtvis kommer att brista ut i solon. I de professionella banden spelar alla saxar improviserade solon, men generellt så är det så att tenor 1 är en form av solosax.

Trombonsektion på scen

Trombon­sektion

Fyra tromboner ingår i sektionen varav tre är tenortromboner och en bastrombon. Det händer ibland att bastrombonisten också spelar tuba när det behövs. Trombonerna och trumpeterna, det vill säga brasset, använder sig av flera typer av sordiner för att variera klangen.

Trumpetsektion på scen

Trumpetsektion

Sektionen består av fyra trumpeter. Var och en av blåssektionerna har en stämledare som leder sektionen med avseende på dynamik och frasering. I trumpetsektionen kallas denne för förstetrumpetare eller leadtrumpetare. Förstetrumpetaren leder inte bara trumpetarna utan är ofta med och styr hela bandets tolkning av arrangemangen.

Kontrabasist på scen

Kompsektion

Kompsektionen består vanligtvis av trummor, gitarr, piano, kontrabas eller elbas. Trummorna, tillsammans med övriga instrument, står för musikens puls, tydliggör kompositionens form, styr dynamiken, förstärker rytmiska figurer i blåset och bjuder på, många gånger, spektakulära "fills" och solon.

Lyssna på Bohuslän Big Band

Trumpetare spelar solo

Möt musikerna

Är du nyfiken på musikerna? Bohuslän Big Band har 16 fastanställda musiker och du kan läsa mer om var och en av dem.

Musiker