BOSHULÄN BIG BAND SÖKER TENORSAXOFONIST
(English version below)

Bohuslän Big Band är ett professionellt storband med hemvist i Västra Götaland, som turnerar flitigt såväl i regionen som nationellt och internationellt.

Bohuslän Big Band samarbetar regelbundet med namnkunniga nationella och internationella musiker, arrangörer och kompositörer så som Maria Schneider, Vince Mendoza, Joe Lovano, Gregory Porter, Carla Bley, Steve Swallow, Nils Landgren, Jill Johnson, Samuel Ljungblahd och många fler.

Vi har även en omfattande verksamhet riktad mot barn och unga, dels med barnföreställningar på turné men också samarbeten med kulturskolor, musikgymnasier och musikhögskolor.

Sedan 2004 är Bohuslän Big Band knutet till Vara Konserthus verksamhet. Vi finansieras av Västra Götalandsregionen och uppdraget består i att utveckla och sprida storbandsmusiken till regionens invånare, samt även att vara ett konstnärligt ledande storband nationellt och internationellt. För Bohuslän Big Band är konstnärlig utveckling, internationalisering, arbete med talangutveckling och barn & unga prioriterade områden.

Vi söker nu en tenorsaxofonist till stämman Tenor 1. 

 

Arbetsuppgifter:

 • Repetera och turnera (både nationellt och internationellt).
 • Medverka vid såväl skivinspelningar som vid radio- och tv-sändningar
 • Delta i orkesterns verksamhet inriktad mot barn och unga.
 • Enklare pedagogiska aktiviteter.

Kvalifikationer:

 • Du har erfarenhet av saxofonspel i större jazzensemble och/eller storband.
 • Du är väl förtrogen med att spela improviserade solon.
 • Du är nyfiken, öppen och driven att utvecklas musikaliskt.
 • Du är intresserad av att arbeta med/spela för barn och unga.

Meriterande:

 •  Du spelar Bb-klarinett och tvärflöjt som biinstrument.
 • Du skriver arrangemang och/eller komponerar egen musik.


Så här går ansökningsprocessen till:

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast 2019-05-17. Du ansöker via länken nedan.

Efter sista ansökningsdag får du instruktioner om ljudprov (som kommer innefatta olika exempel på ditt spel på tenorsaxofon, såväl solon som notläsning och ett enklare ljudprov på Bb-klarinett och/eller tvärflöjt) som kan skickas som mp3-filer eller i CD-format. Ljudprovet ska ha inkommit till oss senast den 2019-06-21

Därefter fortsätter rekryteringsprocessen med fler moment efter personlig kallelse.

 

Anställningsform:

Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.

Bohuslän Big Band har sin arbetsplats förlagd till: Frölundagatan i Mölndal


Kontaktpersoner:

 • Eric Brandström Arellano, orkesterchef, +46 (0)31-85 04 55, eric@bohuslanbigband.com 
 • Jan Eliasson, musikerrepresentant & turnéledare, +46 (0)70-766 67 70, jan@bohuslanbigband.com
 • Alberto Pinton, facklig representant, + 46 (0)72-232 78 03

 

 

IN ENGLISH:

BOHUSLÄN BIG BAND IS HIRING A TENOR SAXOPHONIST

Bohuslän Big Band is a professional jazz orchestra located in the Västra Götaland region, which tours extensively regionally, nationally and internationally.

Bohuslän Big Band collaborates regularly with renowned national and international musicians, arrangers and composers such as Maria Schneider, Vince Mendoza, Joe Lovano, Gregory Porter, Carla Bley, Steve Swallow, Nils Landgren, Jill Johnson, Samuel Ljungblahd and many more.

We also have extensive activities for children and youth, partly on tour with children’s shows, but also through collaborations with cultural schools, music schools and music colleges.

Since 2004, Bohuslän Big Band has been an integral part of Vara Konserthus operations. We are financed by the Västra Götaland region and our mission is to develop and spread big band music to those that reside in the region, and also to be an artistic leading big band on a national and international level. For Bohuslän Big Band, artistic development, internationalization, work with talent development and children & youth are top priorities.

We are now hiring a tenor saxophonist for the position 1st Tenor sax.

 

Job summary:

 • Rehearsals and tours (both nationally and internationally).
 • Participate in audio recordings as well as in radio and television broadcasts
 • Participate in activities aimed toward children and youth.
 • Basic educational activities.

Qualifications:

 • You have experience of performing in a larger jazz ensemble and / or big band.
 • You are familiar with playing improvised solos.
 • You are curious, open and driven to develop musically.
 • You are interested in working with / performing for children and youth.

Merited:

 • Bb clarinet and flute as doubling instruments.
 • Write arrangements and / or compose your own music.

Type of employment:

Permanent employment, with a 6 month trial employment. Full time.

Bohuslän Big Band is in Mölndal, Sweden.

 

Employment start: 

September 2020 or by mutual agreement.

 

Contact Information:

 • Eric Brandström Arellano, orchestra manager: eric@bohuslanbigband.com, +46 (0) 31-85 04 55
 • Jan Eliasson, Musician representative & tour leader: jan@bohuslanbigband.com, +46 (0) 70-766 67 70
 • Alberto Pinton, Union representative: + 46 (0) 72-232 78 03

Recruitment process:

Send your application including curriculum vitae and a personal letter by 2019-05-17.

After the final application date you will receive instructions regarding an audio recording (which will include various examples of your ability on tenor saxophone, both soloing and sight reading and a simpler excerpt on Bb clarinet and / or flute) which can be sent as either mp3 files or CD-format. The audio recording must be received by us no later than 2019-06-21. 

Thereafter, the audition process continues with more steps after a personal invitation.

 

Job Type: Permanent

Scope of employment: Full time

Employment start: September 2020 or by mutual agreement.

Number of vacancies: 1

Location: Mölndal

County: Västra Götaland

Country: Sweden

Reference: 2019/92

Published: 2019-04-12

Last application date: 2019-05-17

 

**Please click the link below to come to the application form. When you come to this page please click “Logga in och sök jobbet” to come to the next page.

You will be forwarded to a log in page. From here you can even choose your language on the tab at the top right corner of the webpage**