JÄMSTÄLLT STORBAND

Vara konserthus, Norrbottensmusiken och Gotlandsmusiken samarbetar i projektet Jämställt Storband för ökad jämställdhet och jämnare könsrepresentation över tid inom de tre regionala storbanden – Visby Storband, Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band.

Första året i projektet genomfördes djupintervjuer för ökad förståelse för mekanismer och strukturer som kan ha betydelse för den ojämna könsrepresentationen. Djupintervjuer gjordes med grupper som i mindre grad är representerade i de professionella regionala storbanden.

Under andra året i ett förhoppningsvis treårigt projekt arbetar vi med frågorna inom respektive organisation. Bland annat i form av workshops om jämställdhet och normkritik. Under andra projektåret vill vi även lyfta frågorna tillsammans med andra aktörer inom musik och utbildningsväsendet.

Den 8 feb 2019 deltar Jämställt Storband på Folk och Kultur i Eskilstuna. Under vår programpunkt Individuella val och kollektiva kulturer bjuder vi in till ett dialogmöte för utbyte av tankar och perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor inom jazz-, storbands- och musikvärlden. Mötet inleds med en föreläsning av Cecilia Björck som är lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat forskar om musikverksamheters jämställdhetsarbete.

Mer om programpunkten samt anmälan till Folk och Kultur hittar du här.

 

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller input till projektet!
Ida Jarlgren
Projektledare för Jämställt storband
ida.jarlgren@gotlandsmusiken.se
073-0238566